JAUNUMS
  Audzēkņi viesojas TEC-2 un Enerģētikas muzejāAudzēkņi
29.oktobris 2019.

Lai saistītu teorētiskās zināšanas materiālmācībā un tehniskās mehānikas pamatos ar reāliem procesiem uzņēmumā, pagājušajā nedēļā EE18 un EE19 grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Arti Spruģevicu viesojās Rīgas TEC-2 un Enerģētikas muzejā Andrejostā.


 

Audzēkņi ekskursijas laikā iepazinās ar TEC konstrukciju, darba režīmiem, darbības principu, izmatoto kurināmo šobrīd un iepriekš; saistību starp kaitīgo izmešu daudzumu un TEC konstrukciju; individuālo un koplietošanas aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību un indivīda riskus un atbildību tos nelietojot.

 Tāpat audzēkņiem bija iespēja apskatīt TEC-2 1 bloku, kas uz to brīdi bija atslēgts (turbīnu, ģeneratoru), paaugstinošo apakšstaciju un TEC-2 teritorijas maketu no putna lidojuma.

 Šī bija lieliska iespēja audzēkņiem pilnveidot zināšanas par lielas energosistēmas darbības principiem, par reaģēšanu slodzes izmaiņu gadījumā, par CO2 kvotām, par soda sankcijām, par ražošanas iekārtu rekonstrukciju nepieciešamību. Jauniešus iepazīstināja ar prakses iespējām koncerna Latvenergo uzņēmumos.

 Savukārt Enerģētikas muzejā audzēkņi pilnveidoja savas zināšanas par elektrības ražošanas, pārvades un patērēšanas pirmsākumiem Latvijā, par ģenerācijas sākumu un attīstību Latvijā. Visiem bija iespēja apskatīt dažādu laiku elektriskās ierīces, mēraparātus, gaisvadu un kabeļlīniju dažādus elementus, darba aizsardzības līdzekļus un vēl citus eksponātus saistītus ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un patērēšanu.

 


http://www.vtdt.lv