JAUNUMS
  Ceļojošās izstādesTehnikums
20.jūnijs 2019.

Projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros no 10.jūnija līdz 17.jūnijam Priekuļu tehnikums aicināja ikvienu skolas audzēkni piebremzēt ikdienas soli, apstāties skolas koridoros un izbaudīt divas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošās izstādes – “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.” un “Mēs, tauta,”- godinot Latvijas vēsturi, smeļoties vai atsvaidzinot zināšanas par Latvijas valstiskuma un tautas vēsturisko attīstību, rodot apziņu, kādēļ jāsaglabā kultūras mantojums.


Izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.” ļāva konstruktīvi uztvert nosaukumā ietverto atslēgas vārdu mijiedarbību: Tauta – tās izveide, Zeme – tās ģeogrāfiskās īpatnības, Valsts – iedzīvotāji un to eksistencei nepieciešamais.

Izstāde “Mēs, tauta.” pavērsa skatu no šodienas caur pēdējiem 25 gadiem – centieniem, emocijām, darbībām Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, – pierādot, ka mums ir spēks un vara veikt lielas un cildenas lietas.

Šī nedēļa kopā ar ceļojošajām izstādēm ikkatram deva iespēju gūt nozīmīgas atziņas, analizēt un vērtēt vēsturisko norišu atbalsis mūsdienās!


http://www.vtdt.lv