JAUNUMS
  Lekcija par „Informācijas drošības kultūru”Tehnikums
7.janvāris 2019.

2018.gada 5.decembrī Priekuļu tehnikumā viesojās CERT.LV ar lekciju par „Informācijas drošības kultūru”. Lekciju vadīja Egils Stūrmanis, CERT.LV Attīstības projektu vadītājs.

Lekcijas mērķis: Iepazīstināt semināra dalībniekus ar informācijas drošības pamatprincipiem un iesaistīt auditoriju diskusijā par drošības kultūru.


Lekcijas tēmas:

  • drošības kultūras jēdziens un nozīme,

  • darbinieku lomas drošības ieviešanā un nodrošināšanā,

  • apdraudējumi interneta vidē,

  • drošības jēdziens,

  • autentifikācijas un autorizācijas jēdzieni,

  • interneta lietotāju paradumi u.c.

Lekciju apmeklēja ne tikai Priekuļu tehnikuma audzēkņi un darbinieki, bet arī RTU Cēsu filiāles studenti, Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskolas audzēkņi un pedagogs. Pavisam vairāk kā 100 cilvēku noklausījās lekciju un piedalījās diskusijā.

Dalībnieki ieguva zināšanas par informācijas drošības kultūras veidošanos, tās nozīmi un praktisku ievērošanu.

Kolēģi un skolēni atzinīgi novērtēja lekciju un diskusiju, atzīstot, ka ir guvuši vērtīgu informāciju, ir papildinājuši savas zināšanas. 

Skolotāja Inese Simkeviča


http://www.vtdt.lv