JAUNUMS
  Centralizētie eksāmeniAudzēkņi
11.maijs 2018.

Informācija par Centralizētajiem eksāmeniem

vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 2017./2018.m.g

pieejama Priekuļu tehnikuma palīdzības lapā (PT Wiki)


 

Obligātie centralizētie eksāmeni:

• vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2018.gada martā,

latviešu valodā (rakstiski) - 2018.gada 22.maijā,

matemātikā (rakstiski) - 2018.gada 25.maijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018.gada 28.maijā,

bioloģijā (rakstiski) - 2018.gada 30.maijā,

fizikā (rakstiski) - 2018.gada 4.jūnijā,

ķīmijā (rakstiski) - 2018.gada 6.jūnijā.


http://www.vtdt.lv