JAUNUMS
  Dzimtās valodas dienāAudzēkņi
21.februāris 2018.
 Jau kopš 1999.gada  pasaulē 21.februārī atzīmē Starptautisko Dzimtās valodas dienu. Latvija  šajā UNESCO   akcijā iesaistās kopš 2005.gada.
Mūsu dzimtā valoda ir ļoti bagāta, nebūt nav iznīkstoša, kā bieži var dzirdēt dauzdinām: latviešu valoda lietotāju skaita ziņā ir 165. vietā vairāk nekā sešarpus tūkstošu pasaules valodu sarakstā.
 

Priekuļu tehnikuma 2.kursa grupu komandas 20.februārī pulcējās uz latviešu valodas pēcpusdienu, kurā minēja mīklas (piem., PATS PLIKS,KREKLS AZOTĒ), risināja rēbusu par skolotāju uzvārdiem, mēģināja atšifrēt, ko gan dzimtajā latviešu valodā nozīmē SONKELETS un TIMAKAGRA, kas ir OTO KĀJSLA, kas patiesībā ir JEDELS, TOMBAKS un KLĀVS un vēl vesela virkne citu nedzirdētu vārdu. Jautri aizvadītā stunda patiesībā deva bagātu informatīvo materiālu.

Ar prieku sveicam uzvarētājus - S16, Ae16 un Aa16 komandas - un pateicamies gan pārējiem dalībniekiem par atsaucību, gan S15 grupas meitenēm Kristai un Lindai, kā arī skolotājai Ganiņai par atbalstu pasākuma sekmīgai norisei!

Latviešu valodas skolotājas Lībiete un Sudraba


http://www.vtdt.lv