JAUNUMS
  Seminārs „IT risinājumi caurviju prasmēm”Tehnikums
15.janvāris 2018.

2018.gada 4.janvārī, sadarbojoties ar Latvijas Informātikas skolotāju asociāciju, Priekuļu tehnikumā tika rīkots vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogu seminārs „IT risinājumi caurviju prasmēm”.

Tajā piedalījās gandrīz 100 dalībnieku no visiem četriem Latvijas novadiem, tālākie mērojot ceļu pat no Daugavpils, Rēzeknes, Jūrmalas, Jelgavas un citām vietām.

Pirms semināra dalībnieki varēja piedalīties diskusijā ar Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas pārstāvjiem par mācību priekšmeta Datorika saturu.


Semināra laikā dalībnieki varēja iepazīties ar TELCOM un CERTES.lv prezentētajām jaunajām IT iekārtām un ierīcēm. Priekuļu tehnikuma audzēkņi un skolot palīdzēja demonstrēt tehnikuma IT laboratorijas izmantošanas iespējas stundās.

Dalībnieki varēja apmeklēt sekojošus seminārus:

• "Arduino+informātika"

• Google mākoņu pakalpojumu risinājumu priekšrocības un izmantošanas iespējas

• Scratch un blokshēmas izmantošana mācību procesā

• Planšetdatora un viedtelefona tehnoloģiju integrācija mācību procesā

• SketchUp modelēšanai un 3D printēšanai, un Latvijā ražoti 3D printeri Mass Portal

Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja noorganizēt šo semināru!

Inese Simkeviča


http://www.vtdt.lv