JAUNUMS
  Konkurss “Gribu kļūt par meistaru”Tehnikums
11.maijs 2017.

17.maijā 1530 profesionālās meistarības konkurss
M16, Aa16, Ab16, AE16, L16 grupu audzēkņiem
Gribu kļūt par meistaru”.


APSTIPRINU

Priekuļu tehnikuma direktors I. Kupčs

2017. gada 10. maijā

 

Profesionālās meistarības konkurss “Gribu kļūt par meistaru”  NOLIKUMS

 

Mērķis:

Sekmēt jauniešu interesi par atslēdznieka darbiem, virsbūves remontu un mašīnmācību.

Paaugstināt audzēkņu praktisko iemaņu kvalitāti.

Konkursa dalībnieki:

M16, Aa16, Ab16, AE16, L16 grupu audzēkņi.

Komandā divi audzēkņi no pusgrupas.

Konkursa organizatori

Tehnisko zinību metodiskās komisijas skolotāji.

 

Uzdevumi zinību konkursa dalībniekiem:

  1)  Salāgojuma izgatavošana.

  2)  Virsbūves detaļas remonts.

  3)  Profesionālās atmiņas pārbaude.

  4)  Detaļas atjaunošanas darbi.

  5)  Laika izpildes kritērijs

Konkursa norises laiks: 17. maijā plkst. 15.30.

Konkursa ilgums 2 stundas.

Vērtēšana un balvas.

Konkursu vērtēs: Tehnisko zinību metodiskās komisijas skolotāji.

Balvas: diplomi un skolas sarūpētas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem.

 

Pieteikumus iesniegt līdz 16.maija plkst. 13.00, lapsa.aivars@pt.edu.lv,  tālrunis 29778858


http://www.vtdt.lv