JAUNUMS
  Priekuļu tehnikums darbīgā, saulainā un bagātā rudens noskaņāPrese
17.novembris 2015.

Paulīna Sukaruka / Priekuļu Novada Vēstis

Septembris, oktobris, novembris - trīs jauki rudens mēneši 2015./2016. mācību gadā. Bagāti ar skaistajiem, saulainajiem laika apstākļiem. Bagāti ar jauniem audzēkņiem, jo Priekuļu tehnikumā 1.septembrī mācības uzsāka – 176 pirmā kursa audzēkņi. Ar 1.septembri tehnikumam tika pievienota arī Ērgļu Profesionālā vidusskola ar 156 audzēkņiem.


Mācību gada pirmais semestris tuvojas nobeigumam un varam atskatīties uz norisēm tehnikuma dzīvē. Lielu paldies sakām pagasta iedzīvotājiem un darbiniekiem, kuri ar sapratni uzņem tehnikuma audzēkņus. Audzēkņi ienāk jaunā vietā no tik dažādiem Latvijas pagastiem un pilsētām un „ienes” savas dzīves vērtības. Diemžēl sabiedrībā lielā mērā pazuduši jēdzieni „disciplīna” un „atbildība”, kuri jauna cilvēka veidošanās procesā ir paši svarīgākie.

Lai audzēkņiem dotu iespējas pašizaugsmei un pašizpausmei, tehnikumā darbojas sporta pulciņi, pašdarbības pulciņi un notiek dažādas sacensības un aktivitātes. Paldies sakām Priekuļu pagasta darbiniekiem, kuri atbalstīja norisi 1.kursa audzēkņiem „Iepazīsti Priekuļu pagastu” un sagaidīja ekskursantu grupas – Priekuļu bibliotēkā (K.Saliete), Jauniešu domē (E.Krieviņa), pašvaldībā (V.Lapsele), peldbaseinā (E. Grava). Liels paldies pašvaldības policistiem G.Muceniekam un A.Kepinskim, kuri palīdz risināt sarežģītos disciplīnas jautājumus. Prieks bija arī par pagasta kultūras namā noorganizēto izrādi jauniešiem „Re: Atmoda” un par iespēju to apmeklēt, par to paldies kultūras nama vadītājai I.Kraftei.

Tehnikumā aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvalde. Domājot par skaistiem svētkiem un patriotismu, audzēkņi noorganizēja ziedojumu vākšanu svecīšu iegādei. No svecītēm tehnikuma stadionā Lāčplēša dienas vakarā audzēkņi un skolotāji veidoja Latvijas kontūru. Pasākumā skanēja patriotiskās dziesmas un debesīs tika palaistas debesu laternas Latvijas varoņu piemiņai. Lāčplēša dienā organizējām svinīgo līniju, kurā piedalījās arī Zemessardzes pārstāvji 27.kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants R. Moļņiks un tehnikuma 4.kursa audzēkne L. Vincuna, kura darbojas zemessardzē un savu dzīvi vēlas saistīt ar militāro karjeru. Dienas gaitā audzēkņi piedalījās atraktīvās sacensībās, parādot savu izdomu, pacietību un spēku. Sacensības organizēja tehnikuma sporta skolotāji A.Brice, L.Banka un J.Olengovičs, sadarbībā ar slēpošanas- biatlona kompleksu „ Priekuļi”. Paldies kompleksa darbiniekiem par interesantajiem sacensību piedāvājuma veidiem!

Gatavojamies Valsts svētkiem un svētku pasākums „Mājas” Priekuļu tehnikumā notiks 16.novembrī. Pasākumā sveiksim labos un teicamos mācībās un teiksim paldies aktīvākajām grupām un audzēkņiem, kuri iesaistījušies sacensībās un dažādos konkursos.

Audzēkņi dodas praksēs gan uz savām pašvaldībām, gan uz ārzemēm. Pašreiz audzēkņu grupas atrodas praksēs Vācijā un Portugālē. Profesiju konkursos ir iespēja piedalīties gan savā valstī, gan ārzemēs. Galvenais ir būt aktīviem un iesaistīties, jo konkursu un dažādu sacensību pieredze ir liels pamudinājums turpmākajai karjerai.

Ir klāt Latvijas valsts svētku nedēļa ar patriotiskajām norisēm. Tuvojas arī Latvijas 97. Dzimšanas diena un mēs savā zemē sākam gatavoties Latvijas simtgadei. Lai svētki izdotos, savas zemes patriotisms ir jāieaudzina ģimenēs, lai pusaudža vecumā nav neērti dziedāt savas valsts himnu un lai var ar pārliecību sirdī nolikt svecīti varoņu piemiņai, jo vienkārši svecītes nolikšana nav patriotisms.

Mīlēsim un godāsim savu Latviju. Mēs bieži jūsmojam par daudzām svešām zemēm, bet vienmēr atgriežoties no tām sakām, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Vēlējumam svētkos K.Skujenieka dzejolis:

Tik skaistu kalnu mums nav

Mums mākoņi dzimst uz zemes

Blakām vītolu atvasēm

Blakām stirnas bērniem

Un kad mākoņi salasās debesīs

Tie ir tie mūsu kalni

Kur augstu un balti domāt

Tāpat kā visiem citiem.

Jaukus svētkus vēlot Priekuļu tehnikuma direktora vietniece Paulīna Sukaruka


http://www.vtdt.lv