JAUNUMS
  ESF mērķstipendijasAudzēkņi
8.maijs 2015.

ESF 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

ESF projekta mērķstipendiju 2015.gada APRĪLĪ saņēmuši 55,74 % izglītojamo.


Kurss Grupa Audzēkņi kopā Mērķstipendijas APRĪLĪ saņem
1.KURSS Aa14 24 18
Ab14 15 3
AE14 18 6
Ba/Be14 16 5
D14 24 15
E14 24 5
M14 18 10
L14 9 2
K14 5 3
S14 6 3
2.KURSS Aa13 16 5
Ab13 15 7
AE13 19 8
Be13 7 3
D13 27 13
E13 10 7
K13 18 16
L13 17 9
M13 23 15
T13 7 6
3.KURSS Aa 12 19 5
Ab 12 16 10
AE 12 21 16
Ba12 16 7
D12 24 8
E 12 9 4
K 12 7 6
L 12 18 9
M 12 15 6
T 12 6 6
4.KURSS Aa 11 15 13
Ab 11 20 7
AE 11 18 15
Aj 11 18 14
Be 11 12 12
Da 11 22 12
Db 11 14 7
E 11 15 14
K 11 14 13
L11 7 5
M11 22 9
T11 7 7
KOPĀ 653 364
%   55.74

http://www.vtdt.lv