JAUNUMS
  Informācijas dienaTehnikums
7.maijs 2015.

INFORMĀCIJAS DIENA

8.maijs 2015.

DARBA KĀRTĪBA

Laiks.Vieta.

Norise

līdz 10.00

Reģistrācija un informācija

10.00 – 10.50

/zālē 2. stāvā/

Audzēkņu apsveikuma koncerts

Tikšanās ar administrāciju.

Informācija par apgūstamajām profesijām, mācību programmām un praksēm.

10.50 – 12.10

Iepazīšanās ar tehnikuma mācību un prakšu bāzi- profesiju darbnīcas:

-  mācību kabineti,

-  sporta bāze,

-  darbnīcas,

-  bibliotēka,

-  dienesta viesnīca.

~12.10 / zālē /

Atbildes uz interesējošiem  jautājumiem. KONKURSS.


http://www.vtdt.lv