JAUNUMS
  Bibliotēku nedēļa tehnikumāTehnikums
27.aprīlis 2015.

Bibliotēkas nedēļas ietvaros mūsu tehnikumā notika divi pasākumi , 21.aprīlī Bibliotēku un muzeja nakts, kurā apmeklētāji varēja saņemt informāciju un piedalīties dažādās aktivitātēs katrs pēc savām interesēm. Apmeklētāji piedalījās dažādās viktorīnās un konkursos, ieguva orientēšanās iemaņas bibliotēkā. Ļoti ātri varēja atrast grāmatā noslēpto 2 EUR monētu. Bibliotēkā audzēkņi un pedagogi tikās ar rakstnieci novadnieci Mirdzu Kerliņu, klausījās Cēsu Centrālās bibliotēkas ģitāristes dziesmās ar rakstnieces tekstu un apskatīja autores gatavotos taureņus.


Paldies ēdināšanas specialitātes audzēkņiem un pedagogiem par „Gastranomisko tirdziņu„ un „Salvešu locīšanas darbnīcu”. Interesenti iepazinās ar derīgiem pļavu augiem, to pielietojumu un sagatavošanu nākamajai ziemai. Savukārt Veselavas jauniešu kolektīvs ieveda mūs viduslaiku gaisotnē ar tā laika dejām un iepazīstināja ar Veselavas muižas leģendu par Balto dāmu. Priekuļu jauniešu centrs „Reste” pulcēja uz galda spēlēm un novusu. Bet vislielāko interesi izraisīja Cēsu Zemessardzes 27.Kājnieku bataljona kara tehnika un kaujas ieroči un Ogres Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona augtāko tehnoloģiju atminētāju iekārtas.

Ceturtdien, 24.aprīli visā tehnikumā 15 minūtes notika akcija „ Lasīt ir stilīgi!” Katrā kabinetā pēc pašu izvēles notika lasīšana vai priekšā lasījumi.

Paldies visiem dalībniekiem, audzēkņu pašpārvaldei un apmeklētājiem par dalību pasākumā un ierosinājumiem nākošajai Bibliotēkas un muzeja naktij.

Uz tikšanos pēc gada!

Bibliotēkas darbinieces


http://www.vtdt.lv