JAUNUMS
  Ērgļu Profesionālo vidusskolu pievienos Priekuļu tehnikumamPrese
22.marts 2015.

Ministru kabinets izdevis rīkojumu (Nr.131) ar 2015. gada 1.septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas Ērgļu Profesionālo vidusskolu, to pievienojot ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei – Priekuļu tehnikumam.


Ministru kabineta rīkojums Nr.131

Rīgā 2015.gada 17.martā (prot. Nr.15 12.§)

Par Ērgļu Profesionālās vidusskolas likvidāciju

1. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 1. punktu ar 2015. gada 1. septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošo valsts izglītības iestādi – Ērgļu Profesionālo vidusskolu (turpmāk – vidusskola) –, to pievienojot ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei – Priekuļu tehnikumam (turpmāk – tehnikums).

2. Noteikt, ka tehnikums ir vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

3. Ministrijai līdz 2015. gada 1. jūnijam izveidot vidusskolas likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijai līdz 2015. gada 1. septembrim nodrošināt vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu tehnikumam, kā arī līdz 2015. gada 1. oktobrim nodrošināt vidusskolas slēguma bilances sagatavošanu.

4. Ar vidusskolas likvidāciju saistītos izdevumus segt no ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2015. gadam vidusskolai apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis


http://www.vtdt.lv