DIENESTA VIESNĪCA
Egļu gatve 15
Priekuļi
Priekuļu pagasts
Priekuļu novads

tālrunis 6 41 07 945
2 83 71 102

 • Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem » »
  Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumiem Nr. 484 Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

  Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumi:

  - izglītojamiem, kas mācās valsts budžeta finansētā grupā (izņemot bāreņus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) viena vieta mēnesī 6,00 EUR

  - citiem izglītojamiem viena vieta mēnesī 7,50 EUR.


 • NOTIKUMI DIENESTA VIESNĪCĀ

  IERAKSTU NAV!

  http://www.vtdt.lv