DIENESTA VIESNĪCA
Egļu gatve 15
Priekuļi
Priekuļu pagasts
Priekuļu novads

tālrunis 6 41 07 945
2 83 71 102

  • Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem » »

  • NOTIKUMI DIENESTA VIESNĪCĀ

    IERAKSTU NAV!

    http://www.pt.edu.lv