NOLIKUMI

•Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Konventa nolikums (.pdf 742 kB)
 
• Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma profesionālās ētikas kodekss (.pdf 418 MB)
• Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma profesionālās ētikas komisijas nolikums (.pdf 421 MB)
 
• Priekuļu tehnikuma padomes reglaments (.pdf 745 kB)
• Pedagoģiskās padomes reglaments (.pdf 824 kB)
 
• Mācību procesa organizācijas kārtība (.pdf 555 kB)
• Individuālais mācību plāns (paraugs) (.pdf 42,8 kB)
 
• Darba kārtības noteikumi darbiniekiem (.pdf 3,86 MB)
• VIIS izmantošanas noteikumi (.pdf 1,27 MB)
 
• Personāla atlases kārtība (.pdf 1,53 MB)
• Audzināšanas darba organizācijas kārtība (.pdf 1,05 MB)
• Audzēkņu sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība (.pdf 769 kB)
• Metodiskā darba organizācijas kārtība (.pdf 1,75 MB)
• Materiālās stimulēšanas kārtība (.pdf 2,46 MB)
• Preču un pakalpojumu iepirkuma kārtība (.pdf 1,42 MB)
• Autotransporta izmantošanas kārtība (.pdf 1,60 MB)
• Priekuļu tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes kārtība (.pdf 1,13 MB)
• Saziņas līdzekļu izmantošanas kārtība (.pdf 1,68 MB)
• Sociālo garantiju kārtība (.pdf 797 kB)
• Darba samaksas kārtība (.pdf 1,62 MB)
• Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Iepirkuma komisijas nolikums (.pdf 318 kB)
• Iepirkumu organizēšanas kārtība (.pdf 664 kB)
• Kārtība, kādā izstrādā individuālo mācību plānu un pieņem lēmumu par individuālo mācību plānu (.pdf 285 kB)
 
• Trauksmes cēlēji (.pdf 142 kB)
http://www.vtdt.lv