NOLIKUMI

• Ētikas komisijas kārtība (.pdf 216 kB)
• Izglītojamo, pedagogu un darbinieku ĒTIKAS KODEKSS (.pdf 345 kB)
 
• Kārtība, kādā izstrādā individuālo mācību plānu un pieņem lēmumu par individuālo mācību plānu (.pdf 285 kB)
• Individuālais mācību plāns (paraugs) (.pdf 42,8 kB)
 
• Pedagoģiskās padomes reglaments (.pdf 290 kB)
• Konventa nolikums (.pdf 283 kB)
 
http://www.pt.edu.lv