BIBLIOTĒKA » Struktūra
Bibliotēka sastāv no:
  • Abonementa, ar 3 telpām
  • - mācību literatūras telpa
    - daiļliteratūras telpa
    - uzziņu literatūras telpa
  • Lasītava
  • Video un semināru telpa
  • Novadpētniecības nodaļa ( muzejs)

  • http://www.vtdt.lv