PROJEKTI - ESF projekts Nr.8.4.1.

  Visi projekti

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Info par projektu: www.macibaspieaugusajiem.lv
 
Stundu saraksts - TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Grupas: • LAt19-8 • LAt19-8b • MDt19-1 • MDt19-8
http://www.vtdt.lv