PROJEKTI - ES struktūrfondi
  Visi projekti
 
ESF EU

Ar Eiropas Savienības Fonda līdzfinansējumu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma piedalās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

2014.gada 20.janvāris

 
ESF EU

Ar Eiropas Savienības Fonda līdzfinansējumu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma piedalās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

2012.gada 24.septembris

 
ESF EU

Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums jau trešo gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

2013.gada 23.septembris

 
ESF EU

Ekotūrisma speciālistu 1.Ev kurss praktiskajās mācībās

13.maijs 2012.

 
ESF EU

Tūrisma maršrutu izpēte

19.novembris 2011.

 
ESF EU

ESF projekta grupu un neklātienes programmas grupas Izlaidums

4.novembris 2013.

 
ESF EU

Ar Eiropas Savienības Fonda līdzfinansējumu Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums piedalās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšana”

14.marts 2011.

 
ESF EU

Projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
2Av kursa izlaidums

27.novembris 2011.

 
ESF EU Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts
„PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS”
(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
 
ESF EU Ar Eiropas Savienības Fonda līdzfinansējumu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums piedalās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projektā
„PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANA”
(Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001)
Projekta ietvaros 2011./2012 mācību gadā no 1.septembra tiek īstenota izglītības programma „Tūrisma pakalpojumi” audzēkņiem, kuri iepriekš ieguvuši vidējo izglītību. Mācības turpina Autotransporta izglītības programmas 2Av grupas audzēkņi, kuri uzsāka mācības 2010.gada 1.oktobrī. Programmu īstenošanas ilgums 1,5 gadi.
 
ESF Eiropas Sociālais fonds   /   ISEC   / 2006.-2009.
Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos
 
ESF Eiropas Sociālais fonds
Izglītības programmas "AUTOTRANSPORTS”
tehnisko priekšmetu mācību metodisko materiālu izstrāde
 
ESF Eiropas Sociālais fonds
Izglītības programmas "Vides iekārtas"
mācību metodiskā nodrošinājuma izstrāde un uzlabošana
 
ESF Eiropas Sociālais fonds
Izglītības programmas "Ekotūrisms”
izstrāde un īstenošana
 
ESF Eiropas Sociālais fonds
Datorizētas sistēmas apmācības materiālu izstrāde
tehnisko priekšmetu apguvē izglītības programmā „Autotransports”.
 
http://www.vtdt.lv