PROJEKTI - ESF MĒRĶSTIPENDIJAS
  Visi projekti
 
ESF EU
PĀRSKATS PAR MĒRĶSTIPENDIJĀM
 
ESF EU IZM
Mērķstipendijas piešķiršanas NOLIKUMS
2016.gada 28.novembris
 
ESF EU
ESF projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. - 31.12.2014.
ESF darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
ESF projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. - 31.12.2014.

2015.gada 4.februārī
 
ESF EU IZM
ESF mērķstipendiju statistika 2013./2014. mācību gadā Latvijā
2014.gada 20.oktobrī
 
ESF EU IZM
ESF mērķstipendiju statistika 2013./2014. mācību gadā
2014.gada 2.oktobrī
 
ESF EU IZM
EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA „SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA” KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2014.gada 25.jūnijs
 
ESF EU IZM
PROJEKTĀ IESAISTĪTO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REĢIONĀLIE SEMINĀRI
2014.gada 24.aprīlis
Šā gada 24.aprīlī Priekuļu tehnikumā norisinājās ESF mērķstipendiju Vidzemes reģionālais seminārs Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) ietvaros.
 
ESF EU IZM
ESF mērķstipendiju statistika 2013.gadā
 
ESF EU IZM
MĒRĶSTIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
PRIEKUĻU TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMIEM

2014.gada 6. maijā
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”.
(Vienošanās nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
 
ESF EU IZM
ESF mērķstipendiju statistika 2012./2013.mācību gadam
 
ESF EU IZM
STATISTIKAS DATI PAR IZMAKSĀTAJĀM ESF MĒRĶSTIPENDIJĀM 2012.GADĀ
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
(Vienošanās nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
 
ESF EU IZM
ESF PROJEKTĀ ŠORUDEN UZŅEMTI 1200 JAUNIEŠI
 
ESF EU IZM
Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionāls izglītības pievilcības veicināšana” 2010./2011.mācību gadā SKAITĻOS
 
ESF EU IZM
MĒRĶSTIPENDIJU INFORMATĪVS e-IZDEVUMS
 
ESF EU IZM
MĒRĶSTIPENDIJU INFORMATĪVS e-IZDEVUMS
 
ESF EU IZM
PRIEKULU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMA AUDZĒKŅU MĒNEŠA SEKMJU VIDĒJĀ VĒRTĒJUMA UN NODARBĪBU APMEKLĒTĪBAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
2012.gada 5.septembris
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”.
(Vienošanās nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
 
ESF EU IZM
MĒRĶSTIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMIEM

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”.
(Vienošanās nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
 
ESF EU IZM
SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA
ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
 
http://www.vtdt.lv