PROJEKTI - KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS
  Visi projekti
 

Objekts

Energoefektivitātes paaugstināšana
Priekuļu tehnikuma mācību darbnīcās

Pasūtītājs
Priekuļu tehnikums
Reģ. Nr. 90009613611, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, tālr. 64130602

SIA Renesanse

Būvuzņēmējs
SIA “R.K.C.F.Renesanse"
Reģ. Nr. 44102012806, „Kalnāres”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, tālr. 64229393

Būvdarbu vadītājs
Raimonds Kuncevičs
Būvprakses sert. Nr. 20-3553, tālr. 29433463

Būvuzraugs
Aleksandrs Ansons
Būvprakses sert.Nr.20-2597, tālr. 29136635

Autoruzraugs
SIA „ENTASIS” Tālr.29244052

Projektā sasniedzamās CO2 samazinājums 100215.58 kg C02 gadā. Projektu līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projektam piešķirtais līdzfinansējums 59.266693 % no attiecināmiem izdevumiem, jeb 229 007.49 EUR.

PROJEKTU FINANSIALI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS


KPFI
10.oktobris 2014.
 
http://www.vtdt.lv