PROJEKTI - "Jaunatne darbībā" [ Izdrukai ]
  Visi projekti
         

"Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus vecajiem jauniešiem, un ir balstīta uz neformālo izglītību.

Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā.

Programma Jaunatne darbībā tiek īstenota no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim ar kopējo budžetu 885 milijoni eiro.

Programmā „Jaunatne darbībā” IKVIENAM jaunietim no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja:
  • iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi
  • veidot un īstenot projektus
  • līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā
  • iepazīt citu valstu kultūru

Programmas vadlīnijas latviski

Programmai „Jaunatne darbībā” iespējamie veidi:
  • Jauniešu apmaiņas (var piedalīties jaunieši no 13 līdz 30 gadiem);
  • Jauniešu iniciatīvas (var piedalīties jaunieši no 15 līdz 30 gadiem);
  • Jauniešu demokrātijas projekti (var piedalīties jaunieši no 13 līdz 30 gadiem);
  • Eiropas Brīvprātīgais darbs (var piedalīties jaunieši no 18 līdz 30 gadiem);
  • Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām Partnervalstīm (jauniešu apmaiņas (var piedalīties jaunieši no 13 līdz 30 gadiem);
  • Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti (var piedalīties jaunieši no 15 līdz 30 gadiem);
  • Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti (darba ēnošana, izpētes vizītes, studiju vizītes, semināri, apmācību kursi u.c.) Šiem projektiem NAV vecuma ierobežojuma!

Iesaistoties programmas „Jaunatne darbībā” projektos TAVI ieguvumi būs:
  • Iegūsi zināšanas, prasmes un pieredzi;
  • Veidosies jauna sadarbība un veiksmīga komunikācija;
  • Pilnveidosi konfliktu risināšana prasmes;
  • Sadarbība ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām;
  • Svešvalodas uzlabošana;
  • Radīsies spēja pārvērst idejas rīcībā, būt radošam, inovatīvam, uzņemties risku;
  • u.c.

Jaunieši projektus pašlaik var iesniegt līdz 2013.gada 1.oktobrim (projekta uzsākšana laikā no 1. janvāra līdz 30. Jūnijam) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.

Vairāk informācijas par programmu „Jaunatne darbībā” ir pieejama http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/programma-jaunatne-darbiba.

http://www.vtdt.lv