Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs  

  Uz sākumu

KARJERAS KONSULTĀCIJAS

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs 

www.karjera.rtu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes karjeras centrs

www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=2&cid=2

Nodarbinātības Valsts aģentūras karjeras konsultācijas

www.karjeraskonsultants.lv

Karjeras konsultēšana

www.arodagentura.lv

Palīgs profesionālās dzīves pārmaiņām

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs ( e-konsultēšana, e-apmācība, resursi)

 

 

 

http://www.vtdt.lv