Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs  

  Uz sākumu

KARJERAS IZVĒLES TESTI

Karjeras izvēles testi Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē ➚

Karjeras izvēles testi Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā ➚

Anketa "Darba izvēles faktori" Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā ➚

Tests "Kā izvēlēties studiju programmu" (Latvijas Universitāte) ➚

Karjeras testi (prakse.lv) ➚

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei (Alberta koledža) ➚

Visatbilstošākā amata tests (cv.lv) ➚

 

 

 

http://www.vtdt.lv