DARBINIEKI » DIREKTORI
Direktori

N.p.k.   Uzvārds         Vārds Strāda no - līdz
1 Ambainis  Jānis
2 Bickis  Jānis
3 Circenis  Felikss
4 Galvāns  Bernards
5 Kalējs  Antons
6 Kreišmanis-Kvelde  Pāvils
7 Mg.paed., Mg.sc.ing. Kupčs  Imants
8 Lazdiņš  Viesturs
9 Liniņš  Viktors
10 Lūkins  Gunārs
11 Melgalvs  Gunārs
12 Mežals  Jāzeps
13 Misāns  Leonards
14 Morītis  Paulis
15 Sockis  Pēteris
16 Upīte  Rolands
17 Zariņš  Pāvils
18 Zemels  Edgars
19 Zviedre  Mirdza

http://www.vtdt.lv