DARBINIEKI » PEDAGOGI

Pašlaik strādājošie pedagogi (69):

N.p.k.   Uzvārds         Vārds Strādā no
1 Amatniece  Līga 2000.10.02.-
2 Mag. Ansone  Olita 2000.03.01.-
3 Mag.* Audere  Sarmīte 1998.24.08.-
4 Bambe  Maija 2008.01.02-
5 Mag.* Banka  Līga 1991.08.01-
6 Birzniece  Dace 2016.11.01.-
7 Bībere  Valda 2005.03.04.-
8 Mag. Blīgzna  Sanita 2000.01.09.-
9 Mag. Blīgzna  Uldis 1999.02.09.-
10 Mag.* Brakša  Dace 2005.09.01-
11 Brakšs  Jānis 2014.09.01-
12 Bražena  Jadviga 2006.09.01.-
13 Mag.* Broks  Jānis 2012.09.03-
14 Bumbiere  Nazika 2005.10.11.-
15 Mag. Čeirāne  Daiga 1991.01.09. -2015.06.30 un 2017.09.001.-
16 Mag.* Čeksters  Jānis 2003.25.08.-2017.03.21 un 2019.01.02.-
17 Dedumets  Aivars 2012.09.03-
18 Dubova  Zanda 2007.08.27.-
19 Dzelme  Inesis 1984.07.02-
20 Dzudzilo  Edvīns 2009.09.01.-
21 Eglīte  Ilga 1998.09.01.-
22 Mag. Eihentāle  Māra 2004.08.31.-
23 Mag.* Freimane  Dzintra 2003.01.09.-
24 Gabriša  Dace 2019.09.03.-
25 Gailītis  Oskars 1983.11.10.-
26 Mag.* Ganiņa  Sandra 1999.01.09.-
27 Mag.* Grava  Sarmīte 1991.06.01-
28 Grīnberga  Gunta 2008.09.24.-
29 Grosbergs  Sandis 2009.07.01-
30 Kalniete  Vizbulīte 1980.01.02.-
31 Kalnietis  Aivars 1975.01.08.-
32 Mag.* Kriškalns  Vitauts 2009.09.01.-
33 Kupčs  Andrejs 1998.01.10.-
34 Ķezis  Sentis 2017.09.01.-
35 Mag. Lapsa  Aivars 2001.03.09.-
36 Mag. Lazdiņa  Inese 2003.01.09.- 2006.08.31. un 2010.09.01.-
37 Lācis  Jānis 2010.09.01-
38 Mālniece  Irēna 1998.09.15-
39 Merkurjevs  Vladimirs 2007.07.03-
40 Niklass  Māris 2018.03.02.-
41 Olengovičs  Jānis 2009.09.01.-
42 Onzule  Ivita 2018.11.01.-
43 Ošiņa  Dace 2010.09.01.-
44 Ozolante  Liāna 2001.03.09.-
45 Pavelko  Igors 2017.10.02.-
46 Pārums  Imants 1981.09.-
47 Mag.* Pērkone  Vaida 1983.08.08.-
48 Dr. Punculis  Pēteris 1992.01.04.-1992.07. un 2002.09.01.-
49 Purviņa  Judīte 2015.09.01.-
50 Mag. Rampāns  Andrejs 2002.01.10.-2004.31.05. un 2004.01.09.-
51 Rebinova  Kristīne 2018.03.20.-
52 Ronis  Andris 2012.09.17-
53 Mag.* Rusmanis  Raimonds 2009.09.01.-
54 Salmiņš  Egons 2017.09.01.-
55 Mag. Sausais  Smuidris 2015.09.01.-
56 Mag. Simkeviča  Inese 2006.09.01.-
57 Skotele  Monta 2017.09.01.-
58 Mag.* Stīpniece  Dace 1982.03.01-
59 Stjopkina  Tatjana 2001.03.09.-
60 Sudraba  Līga 2002.02.09.-
61 Mag. Sukaruka  Paulīna 1985.01.12.-
62 Sukurs  Ģirts 2009.09.01.-
63 Šops  Agris 2014.09.01.-
64 Tauniņa  Ilona 1995.18.09.-
65 Uzrauga  Anda 2014.11.19.-
66 Veģere  Guna 2017.09.01.-
67 Mag. Veipāne  Lelde 2011.09.01-
68 Voroņina  Velta 2001.10.30.-
69 Zelča-Ločmele  Daiga 1983.08.29-

http://www.vtdt.lv