NEKLĀTIENE  

2018./2019. mācību gads

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis (ar ievirzi lopkopībā))

http://www.pt.edu.lv