NEKLĀTIENE  

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību


  NODARBĪBAS   Lnv17-9  Tr18-2
  Tuvākās nodarbības

Lauksaimniecība

Sestdiena,  24.marts  2018.

Lnv17-9
8.10-12.35 Lauksaimniecības tehnika pr. v.k.308-E.Salmiņš
13.35-15.00 Lauksaimniecības tehnika pr. v.k.308-E.Salmiņš
15.05-18.45 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante

Lauksaimniecības tehnika

Sestdiena,  21.aprīlis  2018.

Tr18-2
8.55-11.50 Traktortehnikas darbu tehnoloģija 019-M.Niklass
12.50-16.30 Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 410-J.Lācis
http://www.pt.edu.lv