NEKLĀTIENE  

2018./2019. mācību gads

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- mācības notiek tikai sestdienās /var apvienot ar darbu/

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

Pēc lauksaimniecības nozares ekspertu ieteikuma ar šo gadu no profesiju kartes ir izņemta specialitāte lauku īpašuma apsaimniekotājs, vietā liekot uz agronomiju balstītu programmu ar nosaukumu Augkopības tehniķis.

Programmā būs iespējams vispusīgi iepazīties ar plašo lauksaimniecības nozari, apgūt zināšanas par augsni un tās ielabošanu, meliorāciju, augu pavairošanu, kopšanu, novākšanu un uzglabāšanu. Būs iespēja iegūt zināšanas 2.klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, lai aizsargātu augus no kaitīgajiem organismiem. Augkopības tehniķis apgūs ne tikai zināšanas par augu audzēšanu, darbu plānošanu, organizēšanu un dokumentēšanu, bet arī traktorvadīšanas prasmes (neklātienes audzēkņiem jāapgūst papildus programmai) un zināšanas lopkopībā.


  NODARBĪBAS   ADt18-6  ADt18-8  EKnef18-11
  Tuvākās nodarbības

Autotransports

Piektdiena,  14.decembris  2018.

ADt18-6
8.05-10.50 Iekšdedzes motori 004. kab. - R. Rusmanis
10.55-12.15 Rasēšanas pamati 421. kab. Ģ. Sukurs
13.00-17.10 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts 008. kab. - A. Dedumets
ADt18-8
8.05-10.50 Iekšdedzes motori 004. kab.- R. Rusmanis
10.55-12.15 Rasēšanas pamati 421. kab. Ģ. Sukurs
13.00-17.10 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts 008. kab. - A. Dedumets

Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms

Sestdiena,  15.decembris  2018.

EKnef18-11
8.55 - 14.15 Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu noformēšanā v.k. 109. kab. skolotāja Zelča-Ločmele/ Mālniece
14.20 - 15.45 Noslēguma pārbaudījums v.k. 109. kab. skolotāja Zelča-Ločmele/ Mālniece
http://www.pt.edu.lv