PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA  
ESF projekts Nr.8.4.1. Ārpus formālā izglītība Neklātiene
http://www.vtdt.lv