MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Izlītības programmas kods: 33 346 01 1
Licenece: P-11395
Akreditācija: AP 4938
Kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Akreditēts vidējās profesionālās izglītības diploms, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju, kas nodrošina prasmi strādāt ar klientiem, informēt tos par uzņēmuma struktūru, produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, piedalīties mārketinga pasākumos, lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpildīt finanšu pirmdokumentus un izstrādāt dažāda veida pārvaldes dokumentus.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskajās zinībās:
matemātiku
informātiku
dabas zinības
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību priekšmetos:
sabiedrības un cilvēka drošību
ekonomisko ģeogrāfiju
lietišķo attiecību psiholoģiju
tirdzniecības pakalpojumus
klientu apkalpošanas pamatus
prezentācijas pamatus
biroja darba organizāciju
lietišķo rakstu valodu, stilistiku
dokumentu pārvaldība
statistikas pamatus
datormācību
trešo profesionālo svešvalodu (vācu valodu)
grāmatvedības pamatus
otro profesionālo svešvalodu (krievu valodu)
komerczinību pamatus
likumdošanas pamatus
arhīva darbu
tirgvedības pamatus
personāllietvedību
pirmo profesionālo svešvalodu (angļu valodu)
preču un pakalpojumu servisu
retoriku
Kvalifikācijas prakse:
Uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kuros informē klientus par sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem vai nodrošina klientu apkalpošanas procesu.
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas: • Klientu apkalpošanas uzņēmumos, iestādēs, organizācijās.
Informācija atjaunota 2019.gada 20.martā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv