MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Lauksaimniecības tehnika
Izlītības programmas kods: 33 525 07 1
Licenece: P-13972
Akreditācija: AP 4312
Kvalifikācija: Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Akreditēts vidējās profesionālās izglītības diploms, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt lauksaimniecības tehnikas mehāniķa kvalifikāciju, kas nodrošina prasmi patstāvīgi strādāt ar lauksaimniecības tehniku un veikt tās tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, plānot un organizēt uzticēto darbu izpildi. Iegūt TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību un B un C1 kategorijas auto vadītāja apliecību.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
bioloģiju
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
zaļās prasmes
spēkratu uzbūves pamatus
rasēšanas pamatus
demontāžu un montāžu
remonta pamatus
lauksaimniecības pamatus
traktortehnikas vadītāju sagatavošanu
lauksaimniecības tehnikas ekspluatāciju un apkopi
spēkratu tehnisko apkopi un remontu
riepu maiņu un remontu
rasēšanu
agroķīmiju
spēkratu transmisijas un gaitas iekārtas remontu
spēkratu elektroiekārtu remontu
lauksaimniecības tehnikas apkalpošanu un remontu
precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas
motoru remontu
spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remontu
elektronisko vadības sistēmu diagnostiku un remontu
spēkratu remonta organizāciju
Kvalifikācijas prakse:
Lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos;
• Lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos;
• Var veikt komercdarbību vai būt pašnodarbināta persona
Informācija atjaunota 2019.gada 20.martā
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv