MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Izlītības programmas kods: 33 483 01 1
Licenece: P-16873
Akreditācija: AP 4955
Kvalifikācija: Datorsistēmu tehniķis

/modulārā programma/

Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: iegūt datorsistēmu tehniķa kvalifikāciju, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, un ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā,dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Mūžizglītības kompetenču mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
zaļās prasmes
sociālās un pilsoniskās prasmes
Profesionālo kompetenču mācību kursos:
EIKT pamatprocesus un darbu veidus
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
vienkāršu algoritmu izstrādi
preču un pakalpojumu izvēli EIKT infrastruktūras izveidei
datortehnikas komplektēšanu un montāžu
lokālo tīklu ierīkošanu un uzturēšanu
biroja tehnikas apkopi un remontu
serveru izvēli un uzstādīšanu
EIKT drošības politikas veidošanu
drošības sistēmu uzstādīšanu un uzturēšanu (izvēle)
perifērijas iekārtu apkopi un remontu (izvēle)
datortehnikas komponentu darbības uzturēšanu (izvēle)
EIKT produktu izstrādi (izvēle)
datorsistēmu tehniķa praksi
Kvalifikācijas prakse:
Latvijas un ārvalstu uzņēmumos
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumu centri, biroji, serveru telpas, darbnīcas, juridiskie klienti vai individuālie datorlietotāji.
Informācija atjaunota 2018.gada 5.jūnijā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv