MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Būvdarbi
Izlītības programmas kods: 33 582 01 1
Licenece: P-12414
Akreditācija: AP 3781
Kvalifikācija: Namdaris
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt namdara kvalifikāciju, kas nodrošina prasmes veidot koka konstrukcijas, izgatavot koka būvkonstrukcijas un ēkas, un tās montēt.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
ķīmiju
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
materiālmācību
koksnes apstrādes pamatus un iekārtas
koka konstrukcijas un aprēķinus
būvdarbu tehnoloģijas
namdaru darbus
ēku renovāciju
rasēšanu
projektus un celtniecības rasējumus
būvnormatīvus un tāmes
dizainu un etnogrāfiju
ģeodēziju
namdaru darbus būvniecībā
renovācijas darbus
koka konstrukcijas, sienas un starpsienas
guļbūvju sienas
jumtu izbūvi un siju konstrukcijas
grīdu un kāpņu izbūvi
logu un durvju montāžu
paneļu būvi
Kvalifikācijas prakse:
Būvniecības uzņēmumos Latvijā.
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• būvfirmās, un celtnieku brigādēs, kā arī patstāvīgi izpildīt namdara darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās;
• profesionālajā jomā var patstāvīgi plānot veicamā darba operācijas un organizēt darba vietu, vadīt nelielas darba grupas.
Informācija atjaunota 2018.gada 26.aprīlī.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv