MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Augkopība

Pēc lauksaimniecības nozares ekspertu ieteikuma ar šo gadu no profesiju kartes ir izņemta specialitāte lauku īpašuma apsaimniekotājs, vietā liekot uz agronomiju balstītu programmu ar nosaukumu Augkopības tehniķis.

Programmā būs iespējams vispusīgi iepazīties ar plašo lauksaimniecības nozari, apgūt zināšanas par augsni un tās ielabošanu, meliorāciju, augu pavairošanu, kopšanu, novākšanu un uzglabāšanu. Būs iespēja iegūt zināšanas 2.klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, lai aizsargātu augus no kaitīgajiem organismiem. Augkopības tehniķis apgūs ne tikai zināšanas par augu audzēšanu, darbu plānošanu, organizēšanu un dokumentēšanu, bet arī traktorvadīšanas prasmes (neklātienes audzēkņiem jāapgūst papildus programmai) un zināšanas lopkopībā.

Kvalifikācija: Augkopības tehniķis
Mācību ilgums: 1,5 gadi (2120 stundas)

Mācības notiek sestdienās

Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo izglītību
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt augkopības tehniķa kvalifikāciju. Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu,ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus profesionālos mācību priekšmetus:
Sabiedrības un cilvēka drošība
Lauksaimniecības pamatprocesi
Augsnes īpašības un ielabošana
Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Augu pavairojamais materiāls
Kultūraugu mēslošana
Augu aizsardzība
Augkopības mehanizācija
Ražas sagatavošana uzglabāšanai
Lopbarības ražošana
Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
Lopkopības pamati
Lauksaimniecības darbu organizēšana
Augkopības procesu organizēšana
Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
Lopkopības darbu organizēšana
Kvalifikācijas prakse:
Lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
Informācija atjaunota 2018.gada 3.augustā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv