MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Autotransports
Izlītības programmas kods: 33 525 01 1
Licenece: P-15431
Akreditācija:
Kvalifikācija: Autodiagnostiķis
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt autodiagnostiķa kvalifikāciju, kas nodrošina prasmi veikt automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
litertūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
zaļās prasmes
tehnisko grafiku
automobiļu uzbūves pamatus
rasēšanas pamatus
demontāžu un montāžu
remonta pamatus
elektrotehnikas un elektronikas pamatus
automobiļu vadītāju sagatavošanu
automobiļu tehnisko apkopi un remontu
automobiļu virsbūves aprīkojuma remontu
automobiļu elektroiekārtu diagnostiku un remontu
iekšdedzes motorus
transmisijas vadības sistēmu diagnostiku un remontu
motora vadības sistēmu diagnostiku un remontu
klimata kontroles sistēmu diagnostiku un remontu
hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostiku un remontu
sakaru sistēmu diagnostiku un remontu
drošības sistēmu diagnostiku un remontu
multimediju aparatūras uzstādīšanu, diagnostiku un remontu
automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšanu, diagnostiku un remontu
tehniskā servisa organizāciju
Kvalifikācijas prakse:
Automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās, kur veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu un automobiļu aprīkošanu ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām.
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas: Autodiagnostiķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās.
Informācija aktualizēta 2019.gada 20.martā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv