MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Autotransports
Izlītības programmas kods: 33 525 01 1
Licenece: P-14767
Akreditācija: AP 4784
Kvalifikācija: Automehāniķis

/modulārā programma/

Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt automehāniķa kvalifikāciju, kas nodrošina prasmi veikt automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, veikt mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu, spēju sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Mūžizglītības kompetenču mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
sociālās un pilsoniskās prasmes
zaļās prasmes
Profesionālo kompetenču mācību kursos:
automobiļu uzbūves pamatus
rasēšanas pamatus
demontāžu un montāžu
remonta pamatus
virsbūves detaļu remonta pamatus
automobiļu tehnisko apkopi un remontu
riepu maiņu un remontu
automobiļu vadītāju sagatavošanu
metināšanas pamatus
autoatslēdznieka darbu praksi
rasēšanu
automobiļu šasijas remontu
automobiļu elektroiekārtu remontu
virsbūves remonta pamatus
motoru remontu
automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remontu
elektronisko sistēmu remonta pamatus
tehniskā servisa organizāciju
virsbūves stiklojuma remontu -(izvēles priekšmets)
klientu menedžmentu - (izvēles priekšmets)
automehāniķa praksi
Kvalifikācijas prakse:
Autotransporta, autoservisa un remonta uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• Autotransporta uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu;
• Automobiļu diagnostikas centros;
• Automobiļu tehniskās apskates punktos;
• Var veikt individuālo komercdarbību vai būt pašnodarbināta persona.
Informācija atjaunota 2019.gada 20.martā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv