UZŅEMŠANA
2019./2020.mācību gads
Tehnikumā uzņem izglītojamos ar• pabeigtu pamatizglītību,
 • pabeigtu vidējo izglītību.
Mācības notiek latviešu valodā.

Dokumentus pieņem: līdz 27.augustam,
Uzņemšanas komisijas darba laiks:
» Pirmdien - Ceturtdien 900 - 1530
» Piektdien 900 - 1400

MĀCĪBAS KLĀTIENĒ

PRIEKUĻOS

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar pamatskolas izglītību

- mācību ilgums 4 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUTOTRANSPORTS
(automehāniķis) (autodiagnostiķis)

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis)

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI (klientu apkalpošanas speciālists)

DATORSISTĒMAS, DATUBĀZES UN DATORTĪKLI (datorsistēmu tehniķis)

PROGRAMMĒŠANA (programmēšanas tehniķis)

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (pavārs)

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUTOTRANSPORTS (automehāniķis) (autodiagnostiķis)

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

BŪVDARBI - (jumiķis)

CĒSĪS

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar pamatskolas izglītību

- mācību ilgums 4 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

APĢĒRBU DIZAINS
(apģerbu dizaina speciālists)

BŪBDARBI
(namdaris)

ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA (elektrotehniķis)

KOKA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS (mēbeļu dizaina speciālists)

KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA (mēbeļu galdnieks)

PROGRAMMĒŠANA (programmēšanas tehniķis)

TELEKOMUNIKĀCIJAS (telekomunikāciju tehniķis)

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

BŪBDARBI
(namdaris)

KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA (mēbeļu galdnieks)

PROGRAMMĒŠANA (programmēšanas tehniķis)

TELEKOMUNIKĀCIJAS (telekomunikāciju tehniķis)

MĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ

PRIEKUĻOS

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi /mācības var apvienot ar darbu/

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

ĀRPUS FORMĀLĀ CEĻĀ IEGŪTO PROFESIONĀLO KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANA

» Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšana visās akreditētajās izglītības programmās

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

» B, C1 autovadītāja kvalifikācija

» TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs

http://www.vtdt.lv