KONTAKTI  

Egļu gatve 9

Priekuļi

Priekuļu pagasts

Priekuļu novads

LV 4126

Telefons/ fakss: 641 30602
e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv


Darba laiks - darbdienās 800-1700

    telefons e-pasts
Direktors
Mg.paed., Mg.sc.ing
Imants Kupčs
64130602
29119845
priekulu.tehnikums@pt.edu.lv
Pieņemšanas laiks - piektdienās 800-900 un 1200-1300  
Vecākā lietvede Sarmīte Grava 64130602 grava.sarmite@pt.edu.lv
Vecākā lietvede (audzēkņiem) Velta Voroņina 64130679 voronina.velta@pt.edu.lv
Direktora vietnieki
 - izglītības jomā Gunta Beperščaite 64130679 macd@pt.edu.lv
Pieņemšanas laiks - pirmdienās 900-1700  
 - attīstības jomā Aleksandrs Ļubinskis 27878264 lubinskis.aleksandrs@pt.edu.lv
Izglītības metodiķe Sanita Blīgzna 64107948 metodiki@pt.edu.lv
Izglītības metodiķe Minjona Buča 64107948 buca.minjona@pt.edu.lv
 
Lietvede - stundu plānotāja Jogita Lieleicēna 28386971 lieleicena.jogita@pt.edu.lv
Neklātienes un tālākizglītības nodaļas sekretāre Inese Dedumeta 27843536 dedumeta.inese@pt.edu.lv
Administrators Aleksandrs Cimbaļuks 29468108 aleksandrsc@inbox.lv
Sociālais pedagogs Gunta Grīnberga 64107946 grinberga.gunta@pt.edu.lv
Galvenā grāmatvede Anita Gaile 64107943 gramatvediba@pt.edu.lv
Bibliotēka biblioteka@pt.edu.lv
IT grupa     it@pt.edu.lv
Mācību darbnīcas Agnis Bahmanis 26760791  
Sporta daļa 64130366  
Dienesta viesnīca Egļu gatve 15, Priekuļos 64107945
28371102
 

Mūsu rekvizīti

PRIEKUĻU TEHNIKUMS

Egļu gatve 9 ,Priekuļi, Priekuļu pagasts

Priekuļu novads, LV 4126

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611

Pamatbudžeta konts

LV17TREL2150666001000

Valsts kase kods TRELLV22

http://www.pt.edu.lv