PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 13.aprīļa līdz 2020.gada 17.aprīlim
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi ēku inženieriekārtas I.Oša
2 Patstāvīgie darbi ēku inženieriekārtas I.Oša
3 Patstāvīgie darbi ēku inženieriekārtas I.Oša
4 Patstāvīgie darbi ēku inženieriekārtas I.Oša
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
2 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Angļu valoda-1 C.306-T.Stālmane
2 Angļu valoda-1 C.306-T.Stālmane
3 Angļu valoda-2 C.306-T.Stālmane
4 Angļu valoda-2 C.306-T.Stālmane
5 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Informātika-1 C.410-N.Bumbiere
3 Informātika-1 C.410-N.Bumbiere
4 Informātika-2 C.410-N.Bumbiere
5 Informātika-2 C.410-N.Bumbiere
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas- S.Jonāse
2 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas- S.Jonāse
3 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas- S.Jonāse
4 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas- S.Jonāse
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde C.301-L.Šķēle
2 Praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde C.301-L.Šķēle
3 Praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde C.301-L.Šķēle
4 Praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Literatūra C.305-G.Jēgere
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi elektronikas pamati un PLC programmēšana A.Spruģevics
2 Patstāvīgie darbi elektronikas pamati un PLC programmēšana A.Spruģevics
3 Patstāvīgie darbi elektronikas pamati un PLC programmēšana A.Spruģevics
4 Patstāvīgie darbi elektronikas pamati un PLC programmēšana A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
2 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
3 Krievu valoda C.201-D.Tarasova
4 Krievu valoda C.201-D.Tarasova
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana P.416-J.Brakšs
2 Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana P.416-J.Brakšs
3 Serveru izvēle un uzstādīšana P.419-A.Ļubinskis
4 Serveru izvēle un uzstādīšana P.419-A.Ļubinskis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
2 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
3 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Sistēmu programmēšana C.203-A.Tamanis
2 Sistēmu programmēšana C.203-A.Tamanis
3 Sistēmu programmēšana C.203-A.Tamanis
4 Sistēmu programmēšana C.203-A.Tamanis
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T C.203-I.Simkeviča
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T C.203-I.Simkeviča
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T C.203-I.Simkeviča
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T C.203-I.Simkeviča
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
2 Sports E.Dzudzilo
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
2 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
3 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
4 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Agroķīmija C.v.k.215-S.Audere
2 Agroķīmija C.v.k.215-S.Audere
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
2 Sports E.Dzudzilo
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope P.v.k.201-V.Kriškalns
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope P.v.k.201-V.Kriškalns
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Matemātika P.318-D.Brakša
2 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 P.021-A.Šops/P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 P.021-A.Šops/P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 P.021-A.Šops/P.021-A.Šops
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1/Automobiļu tehniskā apkope un remonts-2 P.021-A.Šops/P.021-A.Šops
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Fizika-T P.223-D.Andersone
4 Fizika-T P.223-D.Andersone
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts A.Dedumets
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Angļu valoda-1/Rasēšanas pamati-2 P.307-S.Ganiņa/P.421-Ģ.Sukurs
2 Angļu valoda-1/Rasēšanas pamati-2 P.307-S.Ganiņa/P.421-Ģ.Sukurs
3 Angļu valoda-2/Rasēšanas pamati-1 P.307-S.Ganiņa/P.421-Ģ.Sukurs
4 Angļu valoda-2/Rasēšanas pamati-1 P.307-S.Ganiņa/P.421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča−Ločmele
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča−Ločmele
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
2 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 9.aprīlis 2020. - šodien
1 Biroja darba organizēšana-a P.414-N.Bumbiere
2 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
3 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
4 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns