PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada 13.jūnijam
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
3 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
2 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
4 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.203-L.Šķēle
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Sports K.Puriņa
4 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi biroja tehnikas apkope un remonts J.Brakšs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi datortehnikas komplektēšana un montāža J.Brakšs
2 Literatūra P.215-L.Sudraba
3 Sports L.Banka
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde P.413-I.Simkeviča
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Fizika P.223-D.Andersone
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
4 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Fizika C.401-M.Vītola
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Sports K.Puriņa
2 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
2 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
3 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
5 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
2 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
3 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
4 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/M.Skotele/L.Ozolante
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/M.Skotele/L.Ozolante
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
2 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Lauksaimniecības pamati (lopkopība) P.v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Fizika-T P.223-D.Andersone
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Rasēšanas pamati-1 P.421-Ģ.Sukurs
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Rasēšanas pamati-2 P.421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
3 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
4 Remonta pamati-2/Demontāža un montāža-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Tirgvedības pamati P.410-M.Bambe
2 Tirgvedības pamati P.410-M.Bambe
3 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
2 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 4.jūnijs 2020. - šodien
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
3 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns