PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas DAnef19-9 • KVnef19-9 • LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Profesionālā saskarsme P.221-J.Plendišķe
2 Literatūra P.215-L.Sudraba
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
4 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
4 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana 106-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektroapgāde C.106-A.Tūtere
4 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
3 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Literatūra P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Fizika P.223-D.Andersone
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Sports K.Puriņa
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Praktiskās mācības (t.sk. DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika P.318-D.Brakša
2 Literatūra P.217-D.Gabriša
3 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika P.318-D.Brakša
2 Literatūra P.217-D.Gabriša
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Fizika-T P.223-D.Andersone
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-S.Rakauskis
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Informātika-1/Rasēšanas pamati-2 P.410-Z.Dubova/P.421-Ģ.Sukurs
4 Rasēšanas pamati-1/Informātika-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Informātika-1/Rasēšanas pamati-2 P.410-Z.Dubova/P.421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšanas pamati-1/Informātika-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.410-Z.Dubova
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Sports E.Dzudzilo
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Fizika P.223-D.Andersone
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Komerczinību pamati P.v.k.212-L.Ozolante
2 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4 Datormācība P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 27.februāris 2020. - šodien
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
http://vtdt.edu.lv