PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada 13.jūnijam
Pārst.     BB17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Datorzinības P.410-Z.Dubova
4 Audzināšana P.221-J.Plendišķe
 
Pārst.     BE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN17  
1 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.203-L.Šķēle
2 Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām C.203-L.Šķēle
3 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     BN18  
1 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     BN19  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.203-L.Šķēle
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     DA18  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
4 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
 
Pārst.     DA19  
1 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
2 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     DM18  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
4 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
 
Pārst.     DM19  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     EE16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17  
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
3 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     EE18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     EE19  
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi C.103-A.Lapsa
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     ID17  
1 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409-A.Ļubinskis
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Audzinātāja stunda P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     ID19  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     IDa16  
1 Sports E.Dzudzilo
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
4 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     IDb16  
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
3 Sports L.Banka
4 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
 
Pārst.     IP17  
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Serveru izvēle un uzstādīšana P.409-A.Ļubinskis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
 
Pārst.     IP18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     IP19  
1 Sports K.Puriņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     KM16  
1 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Konsultācija eksāmenam galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
5 Audzinātāja stunda C.304-Z.Medne
 
Pārst.     KM17  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Sports K.Puriņa
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     LA18  
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Bioloģija P.126-I.Eglīte
4 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
 
Pārst.     LI16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LI17  
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     LM16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
 
Pārst.     LM18  
1 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Bioloģija P.126-I.Eglīte
4 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
 
Pārst.     LM19  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Bioloģija P.126-I.Eglīte
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
 
Pārst.     MA16  
1 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
2 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Audzinātāja stunda P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     MA17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18  
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Sports E.Dzudzilo
4 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
 
Pārst.     MA19  
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Fizika-T P.223-D.Andersone
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
 
Pārst.     MAv18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Audzinātāja stunda P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     ME16  
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     MS16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/R.Rusmanis/S.Ķezis
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
 
Pārst.     TE16  
1 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TE17  
1 Sports L.Banka
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Audzinātāja stunda P.v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18  
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP19  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     UK16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17  
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     UK18  
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK19  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns