PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada 13.jūnijam
Pārst.     BB17  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Datorzinības P.410-Z.Dubova
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Profesionālā saskarsme P.221-J.Plendišķe
 
Pārst.     BE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN17  
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
3 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     BN18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
 
Pārst.     BN19  
1 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.203-L.Šķēle
2 Ķīmija C.206-I.Eglīte
3 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-T C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     DA18  
1 Patstāvīgie darbi apģērbu izgatavošanas tehnoloģija 1 I.Brokane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     DA19  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Kompozīcija C.darbnīcas- I.Brokane
3 Ķīmija C.410-I.Eglīte
4 Ķīmija C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     DM18  
1 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     DM19  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
3 Ķīmija C.410-I.Eglīte
4 Ķīmija C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     EE16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17  
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE18  
1 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE19  
1 Ķīmija C.206-I.Eglīte
2 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     ID17  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID19  
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde P.413-I.Simkeviča
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     IDa16  
1 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IDb16  
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     IP17  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
4 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
 
Pārst.     IP18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     IP19  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     KM16  
1 Eksāmens galdniecības darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Eksāmens galdniecības darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Lietišķā saskarsme C.306-L.Veipāne
4 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Ķīmija C.206-I.Eglīte
2 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
 
Pārst.     LA18  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     LI16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LI17  
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
4 Konsultācija prakses aizstāvēšanai P.v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     LM16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
 
Pārst.     LM18  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     LM19  
1 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
2 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
3 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
4 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
 
Pārst.     MA16  
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18  
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     MA19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MAv18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     ME16  
1 Patstāvīgie darbi motora vadības sistēmu diagn. un rem. A.Dedumets
2 Sports E.Dzudzilo
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
 
Pārst.     MS16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Audzinātāja stunda P.319-A.Kalnietis
 
Pārst.     TE16  
1 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     TP18  
1 Sports L.Banka
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TP19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     UK16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17  
1 Komerczinību pamati P.419-L.Ozolante
2 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     UK18  
1 Sports L.Banka
2 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns