PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Augkopība - LAn19-9
    Sestdiena,  4.aprīlis  2020
8.10-12.35 Lauksaimniecības darbu organizēšana v.k. 212. kab. L. Ozolante
13.25-17.50 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137. kab. J. Lācis
    Sestdiena,  18.aprīlis  2020
8.10-12.35 Augkopības mehanizācija v.k. 201. kab. _Kriškalns
13.25-17.50 Ražas sagatavošana uzglabāšanai v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  25.aprīlis  2020
8.55-12.35 Iniciatīva un uzņēmējdarbība 410. kab. L. Ozolante
13.25-18.35 Augkopības mehanizācija 410. kab. V.Kriškalns
    Sestdiena,  9.maijs  2020
8.10-12.35 Augkopības mehanizācija v.k. 201. kab. _Kriškalns
13.25-18.35 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  16.maijs  2020
8.10-12.35 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-18.35 Lauksaimniecības darbu organizēšana v.k. 212.kab. L. Ozolante
    Sestdiena,  23.maijs  2020
8.10-12.35 Lauksaimniecības darbu organizēšana v.k. 212. kab. L. Ozolante
13.25-17.50 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  30.maijs  2020
8.10-12.35 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-18.35 Augkopības mehanizācija v.k. 201.kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  6.jūnijs  2020
8.10-12.35 Augkopības mehanizācija v.k. 201. kab. _Kriškalns
13.25-17.50 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  13.jūnijs  2020
8.10-12.35 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-17.50 Augkopības procesu organizēšana v.k. 215. kab. S. Audere
http://vtdt.edu.lv