PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Augkopība - LAt19-8
    Sestdiena,  21.septembris  2019
8.10 - 12.35 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-18.00 Augsnes īpašības un ielabošana v.k. 215.kab. S. Audere
    Sestdiena,  28.septembris  2019
8.10 - 12.35 Augsnes īpašības un ielabošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.00 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  5.oktobris  2019
8.10-12.35 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-18.40 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 201.kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  12.oktobris  2019
8.10-12.35 Augsnes īpašības un ielabošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.40 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 201. kab. V. Kriškalns
    Sestdiena,  19.oktobris  2019
8.10-12.35 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-18.00 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
    Sestdiena,  26.oktobris  2019
8.10-12.35 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.00 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  2.novembris  2019
8.10 - 09.35 Lauksaimniecības pamatprocesi v.k. 219. kab. M. Skotele
09.40-12.35 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-16.30 Augu pavairojamais materiāls v.k. 215. kab. S. Audere
16.35-18.00 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  9.novembris  2019
8.10 - 12.35 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215. kab. S. Audere
13.35-18.00 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  16.novembris  2019
8.10 - 12.35 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-18.00 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215. kab. S. Audere
    Sestdiena,  23.novembris  2019
8.10 - 12.35 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.40 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  30.novembris  2019
8.10 - 12.35 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
13.35-18.00 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
    Sestdiena,  7.decembris  2019
8.10-12.35 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.40 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  14.decembris  2019
8.10-12.35 Sabiedrības un cilvēka drošība 136. kab. L. Sukaruka
13.35-18.00 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
    Sestdiena,  21.decembris  2019
8.10-12.35 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.35-18.40 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele
    Sestdiena,  28.decembris  2019
8.10-12.35 Sabiedrības un cilvēka drošība 136. kab. L. Sukaruka
13.35-18.00 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
http://vtdt.edu.lv