PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE


Autotransports - MDt19-8
    Sestdiena,  4.aprīlis  2020
8.10-13.20 Remonta pamati Atslēdznieka darbnīca - A. Lapsa
13.25-17.50 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets
    Sestdiena,  18.aprīlis  2020
8.10-12.35 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets
13.25-18.35 Remonta pamati Atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
    Sestdiena,  25.aprīlis  2020
8.10-12.35 Remonta pamati Atslēdzn. darbnīca - A. Lapsa
13.25-17.50 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets
    Sestdiena,  9.maijs  2020
8.10-12.35 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets
13.25-17.50 Automobiļu tehniskā apkope un remonts Apkopes punkts A. Lapsa
    Sestdiena,  16.maijs  2020
8.10-12.35 Automobiļu tehniskā apkope un remonts Apkopes punkts A. Lapsa
13.25-17.50 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets
http://vtdt.edu.lv