PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi literatūra M.Lībiete
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Virsbūves detaļu remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 apkop.punkts-J.Broks/421-Ģ.Sukurs
2 Virsbūves detaļu remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 apkop.punkts-J.Broks/421-Ģ.Sukurs
3 Virsbūves detaļu remonta pamati-2/Rasēšanas pamati-1 apkop.punkts-J.Broks/421-Ģ.Sukurs
4 Virsbūves detaļu remonta pamati-2/Rasēšanas pamati-1 apkop.punkts-J.Broks/421-Ģ.Sukurs
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
2 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
3 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
4 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
5 Audzinātāja stunda 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Sports E.Dzudzilo
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
3 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Matemātika 318-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Būvmehānikas pamati-T v.k.308-I.Oša
2 Būvmehānikas pamati-T v.k.308-I.Oša
3 Būvmehānikas pamati-T v.k.308-I.Oša
4 Būvmehānikas pamati-T v.k.308-I.Oša
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Ēkas un būves Ērgļos-S.Sausais
2 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
3 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
4 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Datortīkli-1 409-J.Joksts
2 Datortīkli-1 409-J.Joksts
3 Datortīkli-1 409-J.Joksts
4 Psiholoģija 137-G.Grīnberga
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-1 414-N.Bumbiere
3 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-1 414-N.Bumbiere
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Angļu valoda-1 307-S.Ganiņa
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
2 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
3 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
4 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Literatūra 215-L.Sudraba
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Sabiedrības un cilvēka drošība-1 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
2 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
3 Datorizētās programmas ēdināšanā-T 410-I.Mālniece
4 Datorizētās programmas ēdināšanā-T 410-I.Mālniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi eksāmenam
2 Patstāvīgie darbi eksāmenam
3 Patstāvīgie darbi eksāmenam
4 Patstāvīgie darbi eksāmenam
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Fizika-1 209-I.Pavelko
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Informātika 419-I.Udrovska
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     M14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Literatūra 215-L.Sudraba
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Sports E.Dzudzilo
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
3 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
4 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi eksāmenam
2 Patstāvīgie darbi eksāmenam
3 Patstāvīgie darbi eksāmenam
4 Patstāvīgie darbi eksāmenam
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 27.aprīlis 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Prezentācijas pamati-1 407-G.Beperščaite
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
http://pt.edu.lv