PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība-1 136-P.Sukaruka
2 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
3 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
4 Sabiedrības un cilvēka drošība-2 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Demontāža un montāža-1/Remonta pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Demontāža un montāža-2/Remonta pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
2 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
3 Metināšanas pamati atslēdzn.darbn.-A.Dedumets
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Krievu valoda 309-G.Zundāne
4 Krievu valoda 309-G.Zundāne
 
Pārst.     ADv17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
3 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
5 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Angļu valoda-1 307-S.Ganiņa
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 137-S.Grosbergs
 
Pārst.     Av17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     BA14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
2 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 217-M.Lībiete
3 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 217-M.Lībiete
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
2 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
3 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
4 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
 
Pārst.     D14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Literatūra 215-L.Sudraba
2 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
3 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
4 Perifērijas ierīces-1 419-I.Udrovska
5 Audzinātāja stunda 304-V.Pērkone
4 Psiholoģija 137-G.Grīnberga
Pārst.     D17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-T 416-J.Brakšs
3 Datortehnikas komplektēšana un montāža-T 416-J.Brakšs
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Sports E.Dzudzilo
4 Literatūra 217-M.Lībiete
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Datoru uzbūve-T 416-J.Brakšs
2 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
3 Programmēšanas pamati-1 413-I.Simkeviča
4 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda 310-L.Banka
 
Pārst.     E14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana-T v.k.105-I.Mālniece
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Audzinātāja stunda v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-1 v.k.109-D.Stīpniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Pārtikas prečzinība-1 v.k.105-I.Mālniece
3 Sports L.Banka
4 Konsultācijas eksāmenam pārtikas prečzinība v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     K14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sports L.Banka
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Sports L.Banka
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Lauksaimniecības pamati-1 v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības pamati-1 v.k.215-S.Audere
3 Lauksaimniecības pamati-1 v.k.215-S.Audere
4 Lauksaimniecības pamati-1 v.k.215-S.Audere
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope a 019-M.Niklass
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope a 019-M.Niklass
Pārst.     M14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
4 Audzinātāja stunda 021-V.Voroņina
 
Pārst.     M16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
4 Informātika 410-Z.Dubova
5 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Rasēšanas pamati 421-Ģ.Sukurs
5 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Konsultācijas eksāmenam vienkāršu algoritmu izstrāde 413-I.Simkeviča
2 Sports J.Olengovičs
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
5 Audzinātāja stunda v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     S14   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Grāmatvedības pamati v.k.211-L.Ozolante
2 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 217-M.Lībiete
3 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 217-M.Lībiete
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Sports L.Banka
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Sports L.Banka
5 Audzinātāja stunda v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 26.aprīlis 2018.
1 Lietišķo attiecību psiholoģija-1 v.k.208-S.Laiviņa
2 Lietišķo attiecību psiholoģija-1 v.k.208-S.Laiviņa
3 Lietišķo attiecību psiholoģija-1 v.k.208-S.Laiviņa
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-1 v.k.208-S.Laiviņa
 
http://pt.edu.lv