PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     A17  
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Krievu valoda-3 315-J.Bražena
4 Fizika-3 211-I.Pavelko
 
Pārst.     Aa16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Ekonomika v.k.208-S.Laiviņa
4 Literatūra 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Ab16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-1 apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     AD17  
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     ADv17  
1 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 021-A.Šops
2 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 021-A.Šops
3 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 021-A.Šops
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
5 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE14  
1 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
2 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
3 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
4 Patstāvīgie darbi automobiļu elektroiekārtu un el.sistēmu diagnostika un rem. A.Tilaks
 
Pārst.     AE16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-2/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
3 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-2/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
4 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-2/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-1 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
 
Pārst.     Av17  
1 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-T 021-A.Šops
2 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-T 021-A.Šops
3 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-T 021-A.Šops
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
5 Elektronisko sistēmu remonta pamati-T 008-A.Tilaks
 
Pārst.     BA14  
1 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
2 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
3 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
4 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
 
Pārst.     BE14  
1 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
2 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
3 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
4 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
5 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
 
Pārst.     BT15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     BT16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Būvmateriāli v.k.307-S.Sausais
3 Ēkas un būves v.k.307-S.Sausais
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     D14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     D17  
1 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-1 413-I.Simkeviča
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Joksts
 
Pārst.     Da16  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Literatūra 217-M.Lībiete
3 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
4 Konsultācijas praktiskajām mācībām uzņēmumā 416-J.Brakšs
 
Pārst.     Db16  
1 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
2 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     E14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     E16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
3 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     E17  
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Sabiedrības un cilvēka drošība-T 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
2 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
3 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
4 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 221-M.Uzuliņš
5 Audzinātāja stunda M.Buča
 
Pārst.     L15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     L16  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Literatūra 217-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     L17  
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     M16  
1 Fizika-T 131-A.Dedumets
2 Spēkratu tehniskā apkope un remonts-T 019-S.Ķezis
3 Spēkratu tehniskā apkope un remonts-T 019-S.Ķezis
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ML17  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Informātika 410-Z.Dubova
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     MS17  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     P17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15  
1 Angļu valodas CE Ierašanās 9.30
2 Angļu valodas CE
3 Angļu valodas CE
4 Angļu valodas CE
 
Pārst.     S16  
1 Eksāmens dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
2 Eksāmens dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
3 Literatūra 217-L.Sudraba
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     S17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
4 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://pt.edu.lv