PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Automobiļu ekspluatācija un remonts-T 004-R.Rusmanis
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     A17  
1 Automobiļu uzbūves pamati-1/Remonta pamati-2 021-A.Šops/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Automobiļu uzbūves pamati-1/Remonta pamati-2 021-A.Šops/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Automobiļu uzbūves pamati-1/Remonta pamati-2 021-A.Šops/atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     Aa16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16  
1 Riepu maiņa un remonts apkop.punkts-S.Grosbergs
2 Riepu maiņa un remonts apkop.punkts-S.Grosbergs
3 Riepu maiņa un remonts apkop.punkts-S.Grosbergs
4 Riepu maiņa un remonts apkop.punkts-S.Grosbergs
 
Pārst.     AD17  
1 Demontāža un montāža-1 apkop.punkts-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 apkop.punkts-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1 apkop.punkts-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 apkop.punkts-E.Salmiņš
 
Pārst.     ADv17  
1 Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
2 Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
3 Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
4 Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts-T 131-A.Dedumets
 
Pārst.     AE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     AE16  
1 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Av17  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     BA14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BE14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT15  
1 Tāmēšanas darbi 421-D.Krutova
2 Tāmēšanas darbi 421-D.Krutova
3 Tāmēšanas darbi 421-D.Krutova
4 Tāmēšanas darbi 421-D.Krutova
5 Tāmēšanas darbi 421-D.Krutova
 
Pārst.     BT16  
1 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
2 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
3 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
4 Namdaru darbi pr. Ērgļos-S.Sausais
 
Pārst.     D14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Saziņas veidi IT sistēmā pr. 419-I.Udrovska
3 Saziņas veidi IT sistēmā pr. 419-I.Udrovska
4 Datortīkli-T 409-J.Joksts
 
Pārst.     D17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža-T 416-J.Brakšs
 
Pārst.     Da16  
1 Programmēšanas pamati-2/Operētājsistēmas-1 413-I.Simkeviča/416-J.Brakšs
2 Programmēšanas pamati-2/Operētājsistēmas-1 413-I.Simkeviča/416-J.Brakšs
3 Programmēšanas pamati-2/Operētājsistēmas-1 413-I.Simkeviča/416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     Db16  
1 Patstāvīgie darbi fizika A.Dedumets
2 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Literatūra 217-M.Lībiete
 
Pārst.     E14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudarba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     E16  
1 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
2 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana v.k.105-I.Mālniece
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17  
1 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
5 Ēdienu gatavošana pr.-1 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L15  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
2 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
3 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
4 Praktiskās mācības uzņēmumā S.Audere
 
Pārst.     L16  
1 Lopkopība-1 v.k.219-M.Skotele
2 Lopkopība-1 v.k.219-M.Skotele
3 Lopkopība-1 v.k.219-M.Skotele
4 Lopkopība-1 v.k.219-M.Skotele
5 Lopkopība-1 v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     L17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudarba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     M16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
2 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
3 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
4 Praktiskās mācības uzņēmumā R.Rusmanis
 
Pārst.     ML17  
1 Demontāža un montāža-T 004-R.Rusmanis
2 Informātika 410-Z.Dubova
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     MS17  
1 Demontāža un montāža-T 004-R.Rusmanis
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     P17  
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
3 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei-T 414-N.Bumbiere
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     S14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15  
1 Grāmatvedības pamati pr. 412-L.Ozolante
2 Grāmatvedības pamati pr. 412-L.Ozolante
3 Grāmatvedības pamati pr. 412-L.Ozolante
4 Komerczinību pamati v.k.208-S.Laiviņa
 
Pārst.     S16  
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Datormācība 414-N.Bumbiere
3 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     S17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Lietišķo attiecību psiholoģija-T v.k.208-S.Laiviņa
3 Latviešu valoda 217-M.Lībiete
4 Prezentācijas pamati-1 407-G.Beperščaite
 
http://pt.edu.lv