PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9 • Tr18-2
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda-1/Patstāvīgie darbi angļu valoda-2 S.Ganiņa/T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda-1/Patstāvīgie darbi angļu valoda-2 S.Ganiņa/T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda-1/Patstāvīgie darbi angļu valoda-2 S.Ganiņa/T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda-1/Patstāvīgie darbi angļu valoda-2 S.Ganiņa/T.Stjopkina
 
Pārst.     A17  
1 Demontāža un montāža-T v.k.308-E.Salmiņš
2 Angļu valoda-3 310-A.Ronis
3 Angļu valoda-3 310-A.Ronis
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     Aa16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
 
Pārst.     Ab16  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T 321-S.Grosbergs
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     AD17  
1 Patstāvīgie darbi eksāmenam
2 Patstāvīgie darbi eksāmenam
3 Patstāvīgie darbi eksāmenam
4 Patstāvīgie darbi eksāmenam
 
Pārst.     ADv17  
1 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 021-A.Šops
2 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 021-A.Šops
3 Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts-1 021-A.Šops
4 Iekšdedzes motori-1 004-R.Rusmanis
5 Iekšdedzes motori-1 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     AE14  
1 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
2 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
3 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
4 Automobiļu el.iek. un elektron. sist. diagnost. un rem. pr. 008-A.Tilaks
 
Pārst.     AE16  
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-1/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
3 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-1/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
4 Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts-1/Elektrotehnikas un elektronikas pamati-2 apkop.punkts-E.Salmiņš/131-A.Dedumets
 
Pārst.     Av17  
1 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-1 021-A.Šops
2 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-1 021-A.Šops
3 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts-1 021-A.Šops
4 Motoru remonts-1 004-R.Rusmanis
5 Motoru remonts-1 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     BA14  
1 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
2 Apdares darbu tehnoloģijas v.k.304-D.Krutova
3 Krāsu mācība, kompozīcija 421-L.Veipāne
4 Krāsu mācība, kompozīcija 421-L.Veipāne
5 Krāsu mācība, kompozīcija 421-L.Veipāne
 
Pārst.     BE14  
1 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
2 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
3 Ģeodēzija-T v.k.308-E.Pūce
4 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
5 Būvdarbu tehnoloģijas v.k.308-S.Sausais
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     BT16  
1 Sports L.Banka
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
4 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-D.Krutova
 
Pārst.     D14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     D17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     Da16  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Operētājsistēmas-T 416-J.Brakšs
3 Fizika-1/Angļu valoda-2 211-I.Pavelko/307-S.Ganiņa
4 Fizika-2/Angļu valoda-1 211-I.Pavelko/307-S.Ganiņa
 
Pārst.     Db16  
1 Programmēšanas pamati-T 413-I.Simkeviča
2 Sports L.Banka
3 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
4 Operētājsistēmas-1 416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda 309-L.Banka
 
Pārst.     E14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     E16  
1 Sports L.Banka
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-1 v.k.307-D.Stīpniece
4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-1 v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     E17  
1 Ēdienu gatavošana pr.-2 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana pr.-2 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošana pr.-2 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošana pr.-2 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
5 Ēdienu gatavošana pr.-2 v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     K14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L14  
1 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
2 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
3 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
4 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
5 Ražošanas orgznizācija pr. 419-L.Ozolante
 
Pārst.     L15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     L16  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 137-J.Lācis
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     L17  
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Agronomija v.k.215-S.Audere
4 Agronomija v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     M14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     M16  
1 Fizika-T 131-A.Dedumets
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     ML17  
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     MS17  
1 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
2 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
3 Demontāža un montāža-1 004-R.Rusmanis
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     P17  
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-3 409-J.Joksts
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-3 413-I.Simkeviča
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-3 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     S14  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S15  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     S16  
1 Statistikas pamati-T 136-M.Buča
2 Statistikas pamati-T 136-M.Buča
3 Sports L.Banka
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     S17  
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
3 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
4 Prezentācijas pamati-T 137-G.Beperščaite
 
http://pt.edu.lv