Stundu saraksts  
Grupa - UK17
Pamatsaraksts no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 13.septembrim
    Pirmdiena
1. Sports L.Banka
2. Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3. Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
4. Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
    Otrdiena
1. Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
2. Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3. Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
4. Audzinātāja stunda P.414-N.Bumbiere
    Trešdiena
1. Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
2. Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3. Sports L.Banka
4. Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
    Ceturtdiena
1. Komerczinību pamati P.v.k.212-L.Ozolante
2. Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3. Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4. Datormācība P.414-N.Bumbiere
    Piektdiena
1. Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
2. Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3. Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe