Priekuļi
Cēsis
Sestdiena
    31. oktobris 2020.
Vārda diena šodien: Rinalds, Rinalda un Valts
Rīt: Ikars
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

 » ESTLAT-WBL

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI - SAM 8.3.4. [ Izdrukai ]

  Viss par SAM 8.3.4. projektu

Publicēts 22.08.2019.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts darbojās gan Priekuļu tehnikumā, gan Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā  no 2017./2018.m.g.


Projekta atbalstu saņēmušo audzēkņu skaits:

Mācību  iestāde

Mācību gads

Priekuļu tehnikums

Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskola

Tikai materiālo atbalstu

Materiālo atbalstu un konsultatīvo atbalstu

Tikai konsultatīvo atbalstu

Tikai materiālo atbalstu

Materiālo atbalstu un konsultatīvo atbalstu

Tikai konsultatīvo atbalstu

2017./2018.m.g.

17

19

62

-

-

8

2018./2019.m.g.

33

16

59

-

1

34


No 2019.gada 1.augusta Priekuļu tehnikumam pievienota Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskola. Turpmāk mūs vienos nosaukums: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un kopīgs darbs projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

 Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

Pirmais kopīgais abu skolu pasākums projekta ietvaros notiks 27.08.2019., kurā  Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sāks īstenot  12 stundu darbnīcas. Darbnīcām pieteikušies 19 tehnikuma pedagogi un darbinieki.

Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai PMP risku mazināšanai.

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

Maija BambeGoogle APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin