Priekuļi
Trešdiena
    19. jūnijs 2019.
Vārda diena šodien: Viktors un Nils
Rīt: Rasma, Rasa un Maira
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Neklātiene

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Ārpus formālā izglītība

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI  
ESF ERAF EU IZM

• SAM 8.1.3.

• ERASMUS+ ARBORISTS

• SAM 8.3.4.

• SAM 8.3.5.

• SAM 8.4.1.

• SAM 8.5.2.

• SAM 8.5.1.

• EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS (ESF)

• EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA MĒRĶSTIPENDIJAS

• EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA JAUNIEŠU GARANTIJAS

• EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS (ERAF)

• KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

• ERASMUS+ Mobilitātes projekts

• LEONARDO DA VINCI

• JAUNATNE DARBĪBĀ


  Visi SAM 8.1.3. projekti

Publicēts 19.03.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (06.02.2019.-17.03.2019.)

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.janvāra rīkojumam Nr.27 "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu", Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde - Priekuļu tehnikums no 2019.gada 17.janvāra pārņēma Cēsu novada pašvaldības uzņemtās saistības projektā Nr.8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, kā arī no 2019.gada 1.augusta Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola tiks pievienota Priekuļu tehnikumam. Priekuļu tehnikuma nosaukums no 2019.gada 1.augusta tiks mainīts uz Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.

2019.gada 6.februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Cēsu novada pašvaldība un Priekuļu tehnikums parakstīja Vienošanās Nr.8.1.3.0/17/I/003 grozījumus Nr.3, kuros noteikts, ka par projekta finansējuma saņēmēju kļūst Priekuļu tehnikums.

Pēc projekta pārņemšanas Priekuļu tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru turpina Cēsu novada pašvaldības uzsāktās darbības projekta īstenošanā un nodrošinās Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus.

Dienesta viesnīca projektēta kā trīs stāvu 3.grupas ēka, kas paredzēta 128 audzēkņu izmitināšanai. Pēc dienesta viesnīcas būvniecības tā tiks aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm un iekārtām.

Būvniecība:
• Cēsu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2018/44/ERAF, rezultātā 2019.gada 6.februārī starp Priekuļu tehnikumu un SIA “REATON, LTD” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.1-16/8;
• Cēsu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.CNP2018/59/ERAF, rezultātā 2019.gada 15.februārī starp Priekuļu tehnikumu un SIA “Warss+” tika noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.9.3-6/1;
• Cēsu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem jaunbūves Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2016/93/ERAF, rezultātā 2019.gada 15.februārī starp Priekuļu tehnikumu un PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS tika noslēgts autoruzraudzības līgums Nr.1;
• 2019.gada 1.martā Cēsu novada būvvalde izdarīja atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 2017.gada 21.jūlija būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2017-3864 (50);
• 2019.gada 11.martā tika uzsākti būvniecības darbi – iedzīti testa pāļi, uzstādīta būvtāfele, kā arī notiek būvlaukuma ierīkošanas darbi.

Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook   Twitter   draugiem.lv


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Priekuļu tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin