Priekuļi
Ērgļi
Piektdiena
    23. februāris 2018.
Vārda diena šodien: Almants un Haralds
Rīt: Diāna, Dina un Dins
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Fotogalerijas

Uzņemšana

Mācības

Neklātiene

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Ārpus formālā izglītība

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » SAM 8.1.5.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI  
ESF ERAF EU IZM
• SAM 8.1.3.

• SAM 8.3.4.

• SAM 8.3.5.

• SAM 8.5.1.

• EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS (ESF)

• EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA MĒRĶSTIPENDIJAS

• EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA JAUNIEŠU GARANTIJAS

• EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS (ERAF)

• KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

• ERASMUS+ Mobilitātes projekts

• LEONARDO DA VINCI

• JAUNATNE DARBĪBĀ


  Viss par SAM 8.3.4. projektu

Publicēts 08.02.2018.

PIKC “Priekuļu tehnikums” 2017.gada 02.oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. P6-13/56
par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

īstenošanu (Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūra par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu nr. Nr.8.3.4.0/16/I/001) Rīgā 2017.gada 02.oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienests, reģistrācijas Nr. 90001259032, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050, (turpmāk – Projekta īstenotājs), tā vadītājas Initas Juhņēvičas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”, no vienas puses, un PIKC Priekuļu tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009613611, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, PIKC Priekuļu tehnikuma direktora Imanta Kupča personā, kurš rīkojas saskaņā ar PIKC Priekuļu tehnikuma IZM nolikumu (turpmāk – Sadarbības partneris) no otras puses.Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook   Twitter   draugiem.lv


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Priekuļu tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin